ΜΙΧΕΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ

Εκδρομή του Ελληνικού Σχολείου της Αντίς Αμπέμπας στο κτήμα της οικογενείας Ζέκου (1963).