Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ

                               

…Το πρόσωπο του Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ αποτελούσε μέχρι τους νεότερους χρόνους, το ιδανικό πρόσωπο για τους Αιθίοπες Αυτοκράτορες, ο δε Αυτοκράτορας ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1818-1868 μ.Χ.) είχε μαζί του χειρόγραφο με την ιστορία του Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, το οποίο βρίσκεται σήμερα στο ΒΡΕΤΑΝΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.  

  

…Η MASSAWA (Πτολεμαις Επιθήρας) και η ADULIS (Αδούλη) ήταν Αρχαία Ελληνικά λιμάνια στην Ερυθρά θάλασσα, που δημιουργήθηκαν από τον ΠΤΟΛΕΜΑΙΟ Β’ τον Φιλάδελφο (285-247 π.Χ.), Βασιλέα της Αιγύπτου.

…Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Γ’ Ευεργέτης (247-222 π.Χ.) έκανε συμφωνία με το κράτος της ΑΞΩΜΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΎΣΕ στους Έλληνες της Αιγύπτου το δικαίωμα της εκμετάλλευσης των ακτών της ΑΔΟΥΛΗΣ και των εμπορικών συναλλαγών.                                            

…Στο κράτος της ΑΞΩΜΗΣ μέχρι τον 9ο μ.Χ. αιώνα, η Ελληνική γλώσσα εχρησιμοποιείτο με ευχέρεια, ήταν δε η επίσημη γλώσσα παράλληλα με τη Σαββαϊκή.                                        

…Τα πρώτα νομίσματα που χρησιμοποιήθηκαν στο κράτος της ΑΞΩΜΗΣ, από τον  3Ο μέχρι τον 9ο μ.Χ, αιώνα έφεραν Ελληνική γραφή. Σε ένα από αυτά που βρέθηκαν γράφει στην μπροστινή όψη ΟΥΑΖΗΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ και στην πίσω όψη ΤΟΥΤΟ ΑΡΕΣΗ ΤΗ ΧΩΡΑ.                                                                                                                                

…Η Ελληνική γλώσσα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της Αρχαίας Αιθιοπικής γλώσσας ΓΚΕΕΖ, ενώ στην ΑΜΧΑΡΙΚΗ υπάρχουν αρκετές Ελληνικές λέξεις όπως : Tarapeza= Τραπέζι, Oceanos= Ωκεανός, Askagiami= Άσχημος, Fanus= Φανάρι