ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

                                   
Εκδρομή του Ελληνικού Σχολείου της Αντίς Αμπέμπας στο κτήμα της οικογενείας Ζέκου (1963).