Το Ονομα της Αιθιοπίας

              

                                                                              Το όνομα της Αιθιοπίας, στην Αμχαρική γραφή

                                                 

...Όταν οι Αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν το όνομα ΑΙΘΙΟΠΙΑ, προσδιόριζαν και τους λαούς, κάτω από τη ΛΙΒΥΗ. Μέχρι τον 15ο μ.Χ. αιώνα για τους Ευρωπαίους και του Άραβες ο όρος ΑΙΘΙΟΠΙΑ ήταν συνώνυμος με την ΑΦΡΙΚΗ.

  

...Στην περίφημη Τρίγλωσση Στήλη της Αξώμης (300-320 μ.χ), στο Ελληνικό κείμενο ο Αειζώνας αναφέρεται Βασιλέας των Αξωμίτων, Ομηριτών του Ραειδάν και ΑΙΘΙΟΠΩΝ, ενώ στο Αιθιοπικό κείμενο (Γκεζ) το αντίστοιχο Αιθιόπων αναφέρεται ως ΑΜΠΕΣΑΤ. 

  

...Όταν το 1268 μ.Χ., ο Βασιλέας ΑΛΜΑΚ ανέβηκε στο θρόνο χρησιμοποίησε πρώτος τον τίτλο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ της ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ. 

...Οι Άραβες από την αρχαία εποχή χρησιμοποιούσαν το όνομα ΑΜΠΕΣΑ για να δηλώσουν την Αιθιοπία, που σημαίνει ανάμεικτες φυλές λόγω των πολλών φυλών που ζούν στην χώρα.  

...Το όνομα ΑΒΗΣΣΥΝΙΑ (ABYSSINIA) είναι ο εξευρωπαϊσμένος τύπος του Αραβικού ονόματος ΑΜΠΕΣΑ. Το όνομα ΑΜΠΕΣΑ ενώ υιοθετήθηκε αρχικά, αργότερα απορρίφθηκε σαν υβριστικό και προτιμήθηκε το ΑΙΘΙΟΠΙΑ.

...Ο ΧΑΪΛΕ ΣΕΛΛΑΣΙΕ με διπλωματική παράσταση προς την Τουρκία, ζήτησε να μη χρησιμοποιεί το όνομα ΑΜΠΕΣΙΣΤΑΝ που είναι γνωστή η Αιθιοπία στην Τουρκία, αλλά το επίσημο της χώρας.