Το Ταρζανάκι

Το 1975 ο καθηγητής Γιώργος Μυλωνάς, από την Κοζάνη, πηγαίνει με την οικογένειά του να διδάξει στο Ελληνικό Σχολείο της Αντίς Αμπέμπα. Εν τω μεταξύ, ο Αυτοκράτορας έχει ανατραπεί και τη χώρα κυβερνά το Ντέργκ. Ο συγγραφέας με ένα μοναδικό τρόπο καταγράφει τις εμπειρίες του, από την παραμονή του στην Αιθιοπία.

Comments